เตรียมอัพ Stardew Valley Version 1.1

หลังจาก Stardew Valley ออกมาให้เกมเมอร์ได้เล่นกันนั้นประสบผลสำเร็จอย่างสูง และในตอนนี้ ผู้สร้างเกมส์นั้นได้เตรียมอัพ Stardew Valley Version 1.1version1_1-1024x640
รายละเอียดเกม Stardew Valley ที่จะอัพเดทเป็น เวอร์ชั่น 1.1 มีดังนี้

Version 1.1 — A substantial content update
Co-op Multiplayer
Localizing for non-english regions
Mac/Linux Ports
Console Ports
Merchandise
More late-game content
New farm buildings
New crops
New artisan goods
New advanced farming/producing mechanics
Shane and Emily will be marriage candidates. They will also have more events and dialogue as a result.
More marriage content for all spouses
More events for the non-marriage NPC’s
Improvements/Additions to mining and combat
Ability to move buildings and other convenience features
More bug fixes
More secrets
More small, fun touches to the world

 

– เวอร์ชั่น 1.1 เพิ่มการอัพเดทที่เป็นรูปธรรมให้มากขึ้น
– ระบบ Co-op Multiplayer หรือ เล่นด้วยกันหลายคน
– เพิ่มภาษาอื่นๆในเกม ที่ไม่ใช่ ภาษาอังกฤษ
– รองรับ Mac/Linux
– รองรับ Console
– เพิ่มสินค้าต่างๆ
– เพิ่มเนื้อหาเกม ในช่วงหลัง
– เพิ่มสิ่งก่อสร้างใหม่ในฟาร์ม
– เพิ่มพืชที่ปลูกได้ชนิดใหม่
– เพิ่มอาหารชนิดใหม่
– เพิ่มเครื่องมือทำฟาร์ม/ผลิตสินค้า ต่างๆ
– Shane และ Emily สามารถแต่งงานด้วยได้
– เพิ่มเนื้อหาสำหรับคู่ที่แต่งงานแล้วให้มากขึ้น
– เพิ่ม event ต่างๆ สำหรับ NPC ที่ไม่สามารถแต่งงานด้วยได้
– เพิ่มและปรับปรุงระบบขุดเหมืองและต่อสู้
– เพิ่มระบบที่สามารถย้ายสิ่งก่อสร้างได้
– แก้ไขบัค
– เพิ่มความลับของเกม
– เพิ่มความสนุกให้กับเกมมากขึ้น